Fysiotherapie Gerritsen

FYPO, de praktijk in beweging

 

Tarievenlijst Fysiotherapie 

Zitting

€ 30,00

Telefonische zitting

€ 30,00

Screening

€ 11,00

Intake en onderzoek na screening

€ 30,00

Intake en onderzoek na verwijzing

€ 36,00

Toeslag voor aan huis behandeling

€ 11,00

Inrichtingstoeslag

€ 6,00Eenvoudige korte rapporten

€ 30,00

Meer gecompliceerde tijdrovende rapporten

€ 47,50

Niet nagekomen afspraak

€ 27,00

De tarievenlijst is van toepassing als de behandeling niet door de zorgverzekeraar wordt vergoed.

De praktijk heeft geen contracten afgesloten met de zorgverzekeraars. U heeft daar financieel geen schade van. Het aantal behandelingen waarvoor u verzekerd bent worden nog steeds vergoed. U moet nu alleen zelf de rekening indienen bij de zorgverzekeraar.